Jacob Tue Larsen

Uden titel
(Ude godt, men hjemme bedst ?), 1998

Vist på udstillingen sehen, hören, dänen; Künstlerhaus Dortmund 8. - 10. 1998

Uden titel (Ude godt, men hjemme bedst ?) tager udgangspunkt i to tidligere projekter installationen Uden titel (Picnic) fra 1995 og dias projektionen Uden titel (Paradis) fra 1996.

I et mørkelagt rum i Künstlerhaus Dortmund viste Jacob Tue Larsen lysbilleder og serverede forfriskninger. Det er en blanding af biograf og dagligstue,
hvor man kan finde sofaer og lænestole at slå sig ned i med en kop kaffe eller the. Hjemlig hygge er kodeordet.

Den hjemlige grønthandler kommer selv fra
fjerne egne.

I et hjørne af installationen kan man lave sig en
kop kaffe at tage med over i de bløde sofaer og
lænestole hvorfra diasprojektionen kan ses.

I projektet for Dortmund indgik 81 billeder fra forskellige hjemlande for de omkring boende etniske grupper. Billederne stammer fra europæiske turist brochurer, og Jacob Tue Larsen egne billeder fra kvarteret, hvor han selv bor. Mange af dem er enkle og direkte billeder produceret for at stille folk tilfreds med deres jordiske liv. De er med til at konstruere og konsolidere opfattelsen af, at paradiske tilstande er materielle størrelser og ikke et mentalt rum. Og
andre er billeder af virkeligheden, sådan som den måske ser ud i virkeligheden.

Motiverne fra Jacob Tue Larsens egen bydel i København er alle neutrale optagelser, der hverken prøver på at give et glorificeret eller afdanket indtryk af hjemstavnen

Mange af motiverne i diaprojektionen er enten
romanticerende eller glorificerende gengivelser af
en hjemstavn, som kun de færreste kommer fra.

Billederne er alle projektioner i en dobbelt forstand. De bliver kastet op på væggen i den flygtige form, en diasprojektion er. Slukkes der for apparatet forsvinder billedet. Billederne eksisterer kun når de projiceres op på en flade. Billederne er samtidig projektioner af vore forestillinger og drømme om hjemstavnens paradisiske tilstande; et umuligt projekt fordi Paradis hører forestillingernes og troens verden til og er derfor ikke en konkret størrelse, som den søges fremstillet i feriebrochuer, TV-udsendelser og hjemstavns foreninger

Et af de 81 motiver fra diaprojektionen.

Et af de 81 motiver fra diaprojektionen.

Set udefra optræder dette værk både som en installation og en iscenesættelse af en handling man som beskuer tager part i. Installationen i sig selv er let at overskue udefra, og beskueren bliver således hurtigt “inviteret indenfor” til at deltage i handlingen. Grænsen mellem at være udenfor værket og at være part af værket udviskes, og man indtræder nu som en aktiv del i værket. Værk og beskuer smelter sammen og bliver til handling.

Uden titel (Ude godt, men hjemme bedst ?) består af diasprojektor, 81 dias, sofaer, lænestole, et mindre bord, el-kedel, vandbeholder, engangs-service, instant
kaffe, instant the, instant varm frugtdrik, pulver fløde m.m. Altsammen installeret i et større mørkelagt rum.


Her er der ferie og glade dage året rundt, men
kun sjældent for den lokale befolkning.

Til top