Jacob Tue Larsen

Permanent Vacation, 1997

Vist på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1. - 23. 11. 1997

Installationen Permanent Vacation udstillet på Charlottenborgs Efterårsudstilling.

Et kig ind i teltet der er lavet af "ægte" tæpper.

I installationen Permanent Vacation problematiserer Jacob Tue Larsen på forskellig vis det nomadiske arbejdsliv, der er opstået i den globaliserede verden samtidig med, at flere og flere nomade stammer bliver tvunget til at bosætte sig mere permanent. Nomaderne bliver fastboende og får indskrænket muligheden for bevægelse med deres dyreflokke over grænserne. Nomadernes bevægelsesfrihed ender med kun at kunne indfris gennem almindelig rejseaktivitet, hvorimod mange i de fastboende kulturer nu arbejder globalt og derfor er i stadig bevægelse for at kunne udføre deres arbejde.

På indersiden af teltets loft er monteret postkort fra forskellige dele af verden.

Et mindre udpluk af postkortene på indersiden af teltet.

Permanent Vacation består af et beduiner telt lavet af “orientalske” tæpper. Teltet er i mellemøstligt design. På tagets inderside er opklæbet 35 postkort fra den store verden. På en væg er monteret 24 stk. Polaroid billeder fra en tur København - Ærø; en moderne nomadefærd for at udføre et stykke arbejde. På gulvet er spredt 5 tons sand i en tykkelse, så man får fornemmelsen af at gå i sand (som på stranden eller i en ørken).

Polaroid billeder fra en nutidig nomadefærd
fra København til Ærø for at komme på arbejde.

Model af det oprindelige udkast til Permanent Vacation. Det store vægmaleri er nu udskilt til et selvstændigt projekt: Inspired Travels.

Til top