Jacob Tue Larsen

Amerika, 1999

Fra udstillingen CAPITAL ART, KX Kunst auf Kampnagel i Hamburg  8. 4. - 2. 5. 1999

Amerika er en større samling selvportrætter optaget under et fire måneder langt ophold i San Francisco Bay Area, hvor Jacob Tue Larsen deltog i et artist-in-recidence program på Headlands Center for the Arts i 1998. I værket Amerika har JTL arbejdet med den virkelighed, som omgav ham, og sig selv som individ i denne virkelighed. Det er både den fysiske virkelighed og den begrebslige immaterielle virkelighed, der har optaget JTL.

Jacob Tue Larsen bruger sig selv i billedet som en slags målestok på hvor og hvad, det er for en lokalitet, han befinder sig på. Det skal ikke kun ses som en metode til aflæsning af de fysiske skala forhold, men snarere som et slags psykologisk barometer til en aflæsning af stedet og situationen. Fotografen vil altid kunne ses i fotografiet i valget af udsnit, vinkel, eksponering etc., men hans “syn” bliver hurtigt overtaget af betragteren af billedet, som betragterens eget syn. Jacob Tue Larsen har villet fastholde sin person som værende tilstede på lokaliteten både som fotograf og individ. Derfor har JTL valgt selvportrættet som form frem for at blive fotograferet af en anden.

Amerika, 1998. Værket blev til under et gæsteatelierophold på Headlands Center for the Arts i San Francisco.

Udsnit af den samlede ophængning på KX Kunst auf Kampnagel.

Umiddelbart ligner Amerika den samme materielle verden, som folk i Europa lever i. Selv kulturen ligner til forveksling. Først når man kommer ned under overfladen, begynder forskellene at vise sig. Dørgreb har ikke den samme fornemmelse, trafikken har sin egen entitet, socialt engagement er en privat sag og politisk bevidsthed er noget kun få tilegner sig. Man frustreres let over dette sammenfald, der blotter sig selv som bedrag, hvis det forventes, at et vellignende ydre også betyder, at det indre er en familiær størrelse. Når først denne forestilling er opgivet, er man fritstillet til at opleve den omkringliggende virkelighed til fulde. Det er dette fordrings- og forudsætningsløse møde med den amerikanske virkelighed, Jacob Tue Larsen har tilnærmet sig i arbejdet med Amerika.

De mange forskellige billeder danner som flade en helt særlig ensartethed.

Ved et tilfælde er monteringen af de 256 snapshots i Amerika endt med at have visse ligheder med selv samme kontinents geografi.

Billederne i projektet er grupperet i forskellige afsnit, som på hver sin måde omhandler den konkrete verden set som kategorier og typer (byområder, veje, parkeringspladser, bilen, shopping centre, moteller, naturen, vandet etc.). Men afsnittene dækker også et mentalt landskab og drømmens virkelighed. Man kan sige, at det er afbildninger af de myter, der har været med til at forme den virkelighed og verden, som folkene på stedet har skabt. Titlen Amerika tager sit udgangspunkt i det mytiske land; det nye mulighedernes land og frihedens land.

De lodrette rækker i monteringen er i denne ophængning hver især bestemt af sit eget tema på baggrund af lokaliteterne for fotooptagelserne.Amerika bestod i sin udførsel på Capital Art udstillingen af 256 stk. 10 x 15 cm farvefotografier sat op på væggen med kortnåle

Til top